Azan Versi Syiah Laknatullah

ads 1

VIDEO CARA ORANG SYIAH MELAUNGKAN AZAN | Salah satu syariat agama Islam yang diubah oleh kelompok Syiah adalah lafaz azan. Adapun lafaz azan Syiah ada beberapa versi yang mirip, 2 versi di antaranya adalah:

Versi 1


1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar2. Asyhadu Alla Ilaha Illallah (2 kali): Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah3. Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah (2 kali): Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah4. Asyhadu Anna Aliyyan Amiral Mukminina Waliyullah : Aku bersaksi bahawa Ali, Amirul Mukminin adalah wali Allah5. Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah : Aku bersaksi bahawa Ali adalah hujah Allah6. Hayya ‘Alash Shalah (2 kali): Mari kita menunaikan shalat7. Hayya ‘Alal Falah (2 kali): Mari kita meraih kemenangan8. Hayya ‘Ala Khairil ‘Amal (2 kali): Mari kita mengerjakan sebaik-baik amal9. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar10. Lailaha Ilallah (2 kali): Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah

Kalimat Lailaha Ilallah dibaca satu kali, namun kelompok Syi’ah membacanya dua kali.

Versi 2

1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar2. Asyhadu Alla Ilaha Illallah (2 kali): Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah3. Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah (2 kali): Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah4. Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah (2 kali): Aku bersaksi bahawa Ali adalah hujah Allah5. Hayya ‘Alash Shalah (2 kali): Mari kita menunaikan shalat6. Hayya ‘Alal Falah (2 kali): Mari kita meraih kemenangan7. Hayya ‘Ala Khairil ‘Amal (2 kali): Mari kita mengerjakan sebaik-baik amal8. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar9. Lailaha Ilallah (2 kali): Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah

Kalimat Lailaha Ilallah dibaca satu kali, namun kelompok Syi’ah membacanya dua kali.

DENGARKAN AZAN VERSI SYIAH DAN CARA SYIAH YANG SESAT MELAUNGKAN AZAN DI BAWAH.
ads 2

0 Response to " Azan Versi Syiah Laknatullah "

Post a Comment