Hukum Menjilat Kemaluan Isteri

ads 1
Hukum Menjilat Kemaluan Isteri

Menjilat kemaluan isteri adalah perkara yang jarang dibincangkan secara terbuka kerana masyarakat kita sangat sensitif dan pemalu. Jika dibuat kajian 98 peratus pasangan suami isteri melakukan "oral sex" ini. Jika ini membahagiakan pasangan suami isteri dalam menikmati perhubungan seks. Sila baca posting ini. Apakah hukumnya menjilat kemaluan isteri anda?

Allah SWT menciptakan tubuh manusia dengan fungsi masing-masing. Justeru Islam melarang dari mendatangi isteri dari ‘duburnya’ dan juga semasa haid atau nifas, kesemua pengharaman ini mempunyai dalil dan nas yang khusus. Namun isu ‘oral seks’ tidak mempunyai dalil khusus yang melarang, ini menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama Islam.

Ulama sepakat bahawa jika sekadar menyentuh atau menggosok kemaluan suami dan isteri tanpa ‘oral seks’, adalah dibenarkan menurut para ulama Islam kerana ia tergolong dalam bentuk aktiviti menaikkan syahwat antara suami isteri yang diharuskan.

Berkenaan isu oral seks, ulama terbahagi kepada dua kumpulan :-

Yang mengharuskan

Dr Syeikh Yusof Al-Qaradawi (rujuk www.islamonline.net) berfatwa harus untuk mencium kemaluan isteri atau suami dengan syarat tidak menghisap atau menelan apa jua ceceair yang keluar darinya. Menelan atau menghisap sebegini adalah MAKRUH disisi Islam kerana ia salah satu bentuk perlakuan zalim (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya) dan melampaui batas dalam hubungan seksual.

Apa yang pasti diharamkan menurut beliau adalah ‘anal sex’ atau seks melalui lubang dubur, kerana terdapat nas yang jelas mengharamkannya, adapun ‘oral seks’ tiada sebarang nas jelas dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya.

Pandangan ‘harus’ atau boleh dilakukan ini dikongsi oleh Mufti Mesir, Syeikh Dr Ali Al-Jumaah dan juga Dr. Sabri ‘Abdul Ra’ouf (Prof Fiqh di Univ Al-Azhar) apabila mereka menegaskan, tindakan ini harus selagi mana ianya benar-benar dirasakan perlu bagi menghadirkan kepuasan kepada pasangan suami dan isteri, terutamanya jika ia dapat menghindarkan pasangan ini dari ketidakpuasan yang boleh membawa mereka ke lembah zina kelak.

Perbincangan ringkas

Namun begitu, saya kira kesemua mereka yang mengharuskan termasuk Syeikh Yusof Al-Qaradawi tidak pula menghuraikan satu isu yang mungkin boleh dipanjangkan perbahasannya, iaitu bab kenajisan air mazi dan air mani.

Justeru, saya mengira fatwa beliau mungkin boleh digunakan jika dalam keadaan tiada sebarang ceceair dikeluarkan semasa aktivti oral sex ini dilakukan. Namun keadaan ini dikira sukar berlaku kerana bagi seseorang yang normal, nafsu yang meningkat pastinya akan mengeluarkan cecair pelincir iaitu mazi.

Air mani lelaki dan wanita dianggap najis menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafie dan Hanbali pula mengganggapnya suci.

Namun semua ulama bersetuju air mazi adalah najis. Hasilnya, majoriti pandangan ulama yang menyatakan menelan dan hisap termasuk cecair mazi ini adalah haram atau makruh berat. Beberapa ulama kontemporari menegaskan perlu membasuh dengan segera jika terkena mazi tadi.

Mazi ibarat najis lain yang dianggap kotor dalam Islam, justeru haram memakan tahi, meminum air kencing dan termasuk juga air mazi ini. Bukan sekadar haram memakan najis malah ulama empat mazhab juga memfatwakan haram menjual najis (kecuali diketika wujudnya teknologi untuk menggunakannya sebagai baja), apatah lagi untuk menjilat, hisap dan menelannya. Sudah tentulah ia lebih lagi diharamkan.

Selain itu, menurut undang-undang Malaysia juga ia adalah satu perkara yang tidak normal, khusus buat orang yang agak luar biasa nafsunya.

“Oral seks” juga tergolong dalam kategori perlakuan seks luar tabie, ia adalah salah menurut Seksyen 377B Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman sebat dan 20 tahun penjara.

Justeru, mana-mana pasangan kekasih yang melakukan perkara ini, boleh dilaporkan dan diambil tindakan oleh undang-undang Malaysia. Dari sudut undang-uhdang Islam, ia dikira berdosa besar dan bolehlah dijadikan sebat dan 20 tahun penjara tadi sebagai peruntukan ta’zir di dalam Islam bagi mereka yang sabit bersalah.

Ulama Yang Mengharamkan

Kebanyakan ulama Saudi mengharamkan perbuatan ini, ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa berikut:-

Mufti Saudi Arabia bahagian Selatan, Asy-Syaikh Al’Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi menjawab sebagai berikut,

“Adapun hisapan isteri terhadap kemaluan suaminya (oral sex), maka ini adalah haram, tidak dibolehkan. Ini Kerana ia (kemaluan suami) dapat memancarkan mani, mazi dan lain-lain. Kalau memancar, maka akan keluar darinya air mazi yang ia najis menurut kesepakatan (ulama’). Apabila (air mazi itu) masuk ke dalam mulutnya lalu ke perutnya maka boleh jadi akan menyebabkan penyakit baginya."

Melalui pandangan ini, kita dapat melihat satu point yang penting, iaitu sejauh mana tindakan ini boleh memberikan kesan buruk kepada kesihatan pasangan. Menurut pembacaan saya, ulama yang membolehkan perilaku ini juga bersetuju untuk mengganggapnya haram jika dapat dipastikan dan dibuktikan dari sudut saintifik, ia boleh membawa bakteria dan menyebabkan penyakit yang serius.

Saya teringat pakar sakit puan, Dr Ismail Thambi pernah menyatakan bahawa bakteria yang berada di mulut adalah sangat banyak berbanding di kemaluan, justeru beliau menyatakan tindakan ‘oral sex’ dibimbangi boleh membawa penyakit kemaluan disebabkan bahagian mulut pasangan yang mempunyai banyak bakteria dan kuman.mazeermohamad.blogspot.com

Selain itu, seorang lagi ilmuan Islam iaitu Syeikh Nasiruddin Albani berkata :-

“Ini adalah perbuatan sebahagian binatang, seperti anjing. Dan kita mempunyai dasar umum bahawa di dalam banyak hadits, Ar-Rasul melarang untuk tasyabbuh (menyerupai) haiwan-haiwan, seperti larangan beliau turun (sujud) seperti turunnya unta, dan menoleh seperti tolehan serigala dan mematuk seperti patukan burung gagak. Dan telah dimaklumi pula bahawa Nabi Shallallahu ‘alahi wa sallam telah melarang untuk tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir, maka diambil juga daripada makna larangan tersebut pelarangan tasyabbuh dengan haiwan-haiwan-sebagai penguat yang telah lalu, apalagi haiwan yang telah diketahui keburukan tabiatnya. Maka sewajarnya seorang muslim – dan keadaannya seperti ini – merasa tinggi untuk menyerupai haiwan-haiwan”

Namun, pendapat peribadi saya mendapati pandangan dan dalil yang digunapakai oleh Syeikh Albani ini adalah tidak begitu kukuh, namun saya tidak berhasrat untuk membincangkannya dengan panjang lebar di ruang ini.

Tindakan men’generalize’ semua jenis persamaan (tasyyabbuh) sebagai haram secara total juga boleh didebatkan kesohihannya. Demikian juga menyamakannya dengan perilaku binatang, benarkah binatang melakukan ‘oral seks’?, jika sekadar menjilat mungkin ye, namun menghisap kemaluan si jantan? Adakah binatang yang melakukannya?. Saya tidak pasti. Bagaimana pula binatang ada juga yang mencium dan memeluk pasangannya. Adakah mencium dan memeluk juga diharamkan kerana menyerupai binatang.? Sudah tentu tidak.

Kesimpulan

Melalui perbincangan dan pendedahan ringkas di atas, jelas kepada kita perbezaan dua kumpulan ulama ini. Dari hasil penelitian terhadap pendapat mereka bolehlah saya rumuskan bahawa :-

1. Elok dijauhi aktiviti ini dan menghadkan kepada perilaku seks yang lebih sihat bersama pasangan. Ini bagi menjauhi perkara khilaf.

2. Harus bagi suami isteri untuk mencumbu kemaluan pasangan mereka dengan syarat tidak menghisap, jilat dan menelan apa jua cecair. Ia juga dituntut untuk membersihkan mulut dan kemaluan mereka sebelum melakukan aktiviti ini sebaik mungkin bagai meninimakan kemungkinan penyakit. Namun ia makruh yang cenderung kepada haram (makruh tahrimi) jika perbuatan ini sengaja untuk meniru-meniru perbuatan aksi seks melampau golongan bukan Islam dan juga binatang.

3. Haram hukumnya menelan mazi dan mani pasangan kerana Islam mengharamkan umatnya dari melakukan perkara kotor sebegini, sama juga seperti diharamkan menjual najis (kecuali baja yang akan diproses melalui dengan bahagian kimia).

4. Hukumnya menjadi harus berdasarkan keringanan khusus yang diberi oleh Islam atau disebut ‘rukhshah’ kepada pasangan yang amat perlukannya bagi mengelakkan ketidakpuasan dan membawa masalah besar rumah tangga atau lebih dahsyat lagi, zina secara rambang diluar rumah.

5. Hukum melakukannya bersama pasangan kekasih atau mana-mana pasangan sebelum nikah yang sah adalah haram, dosa besar dan boleh didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara di Malaysia. Namun ia tidak dianggap berzina dalam erti kata dan takrif zina yang disebut di dalam kitab-kitab Fiqh Islam. Ia hanya dianggap sebagai muqaddimah zina atau perdahuluan zina. Dalam kaedah fiqh Islam, “Apa-apa yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram jua”.

Sebagai akhirnya, selain dari membincangkan soal hukum, kita mesti jelas bahawa hukum Islam sentiasa ingin melahirkan keutuhan rumah tangga dan masyarakat. Kita mesti sedar dan berfikir samada tindakan oral seks ini benar-benar membawa sesuatu yang berharga buat keharmonian rumahtangga kita, dan apa pula kesannya kepada nafsu diri. Adakah ia semakin mampu dikawal atau semakin buas sebenarnya.

Kita bimbang, tindakan ini boleh membawa kepada keinginan nafsu yang semakin membara dan tidak terkawal sehingga membahayakan diri dan masyarakat di sekeliling kita disebabkan nafsu buas dan luar biasa yang sentiasa dilayan ini. Layanlah nafsu secara berpada-pada agar tidak ditawan olehnya kelak.

English Translate

Genital licking wife is rarely discussed openly because our society is very sensitive and shy. If 98 percent of surveyed couples do "oral sex" is. If this happy married couple in enjoying sex. Please read this post. What is the ruling genital licking your wife?

God created the human body with their respective functions. Thus Islam forbids wives come from 'anus' and also during menstruation or childbirth, all these bans have specific proofs and evidences. But the issue of 'oral sex' has no arguments specifically prohibits, this resulted in a difference of opinion among Islamic scholars.

Scholars agree that if just touching or rubbing genitals husband and wife without the 'oral sex', it is permissible according to Islamic scholars because it belongs to the form of aphrodisiac activity between husband and wife is allowed.

On the issue of oral sex, scholars are divided into two groups: -

Which requires

Dr Sheikh Yusuf al-Qaradawi (see www.islamonline.net) concerning religious verdicts must for genital kiss her or him by sucking or swallowing condition ceceair anything out of it. Swallowing or sucking is UNDESIRABILITY in Islam such as it is one of the forms of cruel treatment (putting something not in place) and excesses in sexual intercourse.

What is certain is banned according to him is 'anal sex' or sex through the anus, as there is a clear injunction forbidding it, as for 'oral sex' there are no clear evidences from the Qur'an and Hadith that forbids it.

View 'should' be done or is shared by the Mufti of Egypt, Sheikh Dr. Ali Al-Cabinet, and also Dr. Sabri Abdul Ra'ouf (Professor of Fiqh at Al-Azhar Univ) when they pointed out, this action should be as long as it is deemed absolutely necessary to attend to the satisfaction of husband and wife, especially if he can avoid this pair of dissatisfaction can bring them to the valley soon adultery.

A brief discussion

However, I think all those who require including Sheikh Yusuf Al-Qaradawi did not elaborate on an issue that may be extended debate, the water impurity chapter vaginal secretions and semen.

Therefore, I calculate his fatwa may be used if in the absence of any ceceair released during the activity of oral sex is done. However, the situation is considered unlikely to happen because of a person's normal, increased libido will definitely produce a lubricating fluid that vaginal secretions.

Semen of men and women are considered unclean according to the Hanafi and Maliki. Shafi'i and Hanbali sect was sacred mengganggapnya.

But all scholars agree vaginal secretions water is unclean. As a result, the majority of jurists expressed swallowing and sucking the fluids including vaginal secretions are illegal or disapproved weight. Some contemporary scholars assert should wash immediately when exposed to vaginal secretions ago.

Mazi like other unclean considered dirty in Islam, and thus illegal shit eating, drinking urine and vaginal secretions as well as the water is. Not only illegal but also eat feces scholars memfatwakan four schools also illegal to sell stools (except diketika technology exists to use as fertilizer), let alone to lick, suck and swallow. Of course it is much more suppressed.

Moreover, according to Malaysian law also it is not a normal thing, especially for people who quite unusual desires.

"Oral sex" also belong to the category of unnatural sexual acts, it is one in accordance with Section 377B of the Penal Code and if found guilty could be sentenced to 20 years in prison and whipping.

Therefore, any couples who do this, can be reported and acted upon by the laws of Malaysia. From this point uhdang Islamic law, it is considered a great sin and may be lashed and 20 years in prison last as ta'zir provision in Islam for those found guilty.

The ban Scholars

Most scholars Saudi ban this act, this can be seen from the following fatwas: -

Mufti of Saudi Arabia to the south, Al'Allamah ash-Shaykh Ahmad bin Yahya an-Najmi replied as follows,

"As her sucking on her genitals (oral sex), then it is illegal, is not allowed. This is because it (genital husband) can emit semen, vaginal secretions and others. If flashing, then will exit the vaginal secretions unclean water according to consensus (of scholars). When (the vaginal secretions of water) into the mouth and into the stomach so it can cause a disease for him. "

Through this view, we can see an important point, namely the extent to which the action may adversely affect the health of the couple. According to my reading, scholars also agreed to allow this behavior to illegal mengganggapnya when realized and proven from scientific point of view, it can carry bacteria and cause serious illness.

I remember a gynecologist, Dr Ismail Thambi has said that the bacteria in the mouth is very much against the genitals, making her the state action 'oral sex' feared could lead genital disease due to the couple who has a lot of oral bacteria and kuman.mazeermohamad. blogspot.com

In addition, another Islamic scholar of Albanian Sheikh Nasiruddin said: -

"This is an act of certain animals, such as dogs. And we have a general policy that in many hadith, Ar-Rasul forbade to tasyabbuh (resemble) the animals, such as the prohibition her down (prostrate) as falling camel, and looked like tolehan wolf bite and peck like a crow. And was informed that the Prophet sallallaahu 'alaihi wa sallam forbade to tasyabbuh (similar) to those who disbelieve, taken also from the meaning of the prohibition forbidding tasyabbuh with animals-as enforcer of the past, let alone animals have been known disadvantages temperament. So should a Muslim - and the situation is like this - feel high to resemble the animals "

However, my personal opinion found that the views and arguments used by the Sheikh Albanian is not so strong, but I do not intend to discuss them at length in this space.

Men'generalize action 'all kinds of equations (tasyyabbuh) as totally illegal kesohihannya also debatable. Likewise, similar to the behavior of animals, whether animals do 'oral sex'?, If only ye may lick, suck, but the male genitalia? Do animals do?. I'm not sure. How about some animals that kiss and hug her spouse. Does kissing and hugging also banned because it resembles an animal.? Of course not.

Conclusion

Through discussion and brief exposure above, it is clear to us is the difference of two groups of scholars. From the results of an examination of their opinions, I can conclude that: -

1. Good shunned and limit the activity to a healthier sex acts with a spouse. This is to avoid the error.

2. Should the husband and wife to fondle the genitals of their partner on condition of suck, lick and swallow any liquid. It also claimed to cleanse the mouth and genitals before doing this activity as much as possible like meninimakan possibility of disease. But it is not encouraged to tend to the illegal (makrooh tahrimi) if the act is deliberately to imitate-imitate extreme sex acts non-Muslims and even animals.

3. Haraam vaginal secretions and semen swallowing couples because Islam forbids its followers from doing such dirty things, just as well as banned selling stools (except fertilizers will be processed through the chemical part).

4. Ruling should be based on the specific relief granted by Islam or 'rukhshah' to someone who is very need it to avoid dissatisfaction and cause immense problems of household or far worse, random fornication outside the house.

5. Law do with your spouse or lover of any lawful spouse before marriage is illegal, sins and be charged with a 20-year prison sentence in Malaysia. But it was not considered adultery in the sense and the definition of adultery is mentioned in the books of Islamic jurisprudence. It is only considered as Muqaddimah adultery or fornication perdahuluan. In Islamic legal maxim, "Anything that leads to haram, any ruling is illegal."

For ultimately, apart from discussing the question of law, we must be clear that Islamic law has always been intended to establish the integrity of the household and the community. We must be aware and think whether action is oral sex really bring something valuable to the harmony of our home, and what is the impact on self desires. Is it more able to control or getting wild actually.


We are concerned, this action can lead to a more fervent desire of lust and uncontrollable as to endanger yourself and the people around us because of extraordinary lust and always treated it. Layanlah passions are sparingly so as not to capture him soon.
ads 2

0 Response to " Hukum Menjilat Kemaluan Isteri "

Post a Comment